Selskabsform

Selskabsform

Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S

Aktiekapital:  fuldt indbetalt dkr. 600.000,-

CVR-nr.   15034106.

Aktiekapitalen er i dag fordelt på følgende indehavere som samtidig udgør firmaets ledelse:

Jesper Stage Andersen – akademiingeniør (B1985). Ansat 01.05.1996.
Jørgen Højer Christensen – civilingeniør (B1980), H.D. 1981. Ansat 15.10.2002.
Kurt Landis Gustavsen – akademiingeniør (B1987). Ansat 01.01.1996.
Andreas Skov Keller-Sørensen – Diplomingeniør (B2010),  Ansat 01.10.2017.

Direktion: Administrerende direktør Andreas Skov Keller-Sørensen

Bestyrelse:

Formand  Jesper Stage Andersen
Medlem    Jørgen Højer Christensen
Medlem    Kurt Landis Gustavsen
Medlem    Andreas Skov Keller-Sørensen

Revisor:

Statsautoriseret revisor Søren Cortsen,
Smedievej 273, 3400 Hillerød.

Bankforbindelse:
DANSKE BANK A/S
Holmens Kanal 2
1090 København K
Tlf. 45 12 71 00

Ansvarsforsikring:
Tryg forsikring under kollektiv ordning hos FRI

Police nr.  670-8-054.196
Dækningsomfang tingskade/tab  3 mio. dkr. (Årlig sum)
Selvrisiko  50.000 dkr pr. tingskade/tab
Dækningsomfang personskade  25 mio. dkr.

Herudover kan der tegnes objektforsikringer med dækningsomfang efter klienternes individuelle ønsker, blot skal de tegnes forinden igangsætning af fysiske arbejder.

Faglige medlemskaber:
Teytaud er medlem af foreningen af rådgivende ingeniører FRI.

Kontakt os

t2@t2as.dk

38 88 78 09

C.F.Richs Vej 107A | 2000 Frederiksberg