Historie

Historie

Tetyaud Rådgivende Ingeniører A/S har sit udspring i en personligt ejet virksomhed startet af vor stifter Johan August Teytaud.

Fra 1942 og frem deltog Johan August Teytaud i mange konsortier – ofte med arkitekt Dreyer – hvor der i mange konsortier blev bygget rigtig mange boligejendomme og kontorejendomme primært i Storkøbenhavn.  Eksempelvis byggedes blandt andet kontorejendom på Svanevej i København, hvor den rådgivende ingeniørvirksomhed havde til huse indtil 1996.

I 1942 medvirkede Johan August Teytaud aktivt samme med arkitekt Dreyer ved stiftelsen af det almennyttige boligselskab Dansk Boligselskab, som nu indgår som væsentlig del af DOMEA.  I den forbindelse havde Teytaud i en lang årrække frem til start 1970’erne tillige aktiebesiddelse og bestyrelsesplads i Dansk Boligselskab.

I medio 1960’erne købte Teytaud hele landbrugsområdet, som siden i samarbejde med KAB bebyggedes med Brøndby Strands 12 punkthuse i 12 etager og en lang række 3 etagers bygninger. Teytaud stod den gang for ingeniørprojekt og tilsyn til byggemodningen af hele området inkl. parkeringskældre, institutioner og forretningsarealer samt alle adgangsveje i terræn.

Siden forestod Teytaud med Dansk Boligselskab som klient, for udviklingen af Holbæk Slot Ladegårds jorde med mange almennyttige boligbebyggelse omfattende en lang række etageejendomme og tæt-lav bebyggelse.

Frem til 1969 overførtes virksomheden til aktieselskabsform, drevet og ejet af vor stifter til dennes død i 1971. Boet efter Johan August førte virksomhedenvidre, idet en kreds af daværende ledere og medarbejder i 1973 overtog selskabet.

Siden er der sket glidende udskiftning i ejerkredsen, som kun har bestået af medarbejder hos Teytaud. Aktuelt er direktionen primo 2021 ændret med Andreas Skov Keller-Sørensens tiltræden som administrerende direktør.

Teytaud har i tiden med medarbejderejerskab haft mange almenyttige boligselskaber som klienter, eksempelvis Domea, DAB, KAB, Vibo og Lejerbo, både omfattende renovering og nybyggeri. Teytaud har desuden virket som ingeniørrådgiver for en lang række entreprenørvirksomheder i forbindelse med både nybyggeri og renovering af boligbebyggelse og erhvervsejendomme.

Kontakt os

t2@t2as.dk

38 88 78 09

C.F.Richs Vej 107A | 2000 Frederiksberg